Ежегодно обучение по ЗБУТ

Ежегодно обучение по ЗБУТ - програма 1

Съгласно чл.6, ал. 1, т. 1-4 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. - длъжностни лица, провеждащи инструктажи, КУТ и ГУТ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Ежегодно обучение по ЗБУТ

Ежегодно обучение по ЗБУТ - програма 2

Съгласно чл.6, ал. 1, т. 1-4 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. - длъжностни лица, провеждащи инструктажи, КУТ и ГУТ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Ръчна работа с тежести

Ръчна работа с тежести

Съгласно чл. 6 на Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Безопасна работа с химични агенти

Безопасна работа и съхранение на опасни вещества

Наредба № 13 от 30.12.2003 г. и Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВС

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Първоначално обучение на КУТ/ГУТ

Първоначално обучение на КУТ/ГУТ

БЕЗПЛАТНО

Не се издава удостоверение

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Видео обучение по ЗБУТ

Видео обучение по ЗБУТ

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1-4 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

СКОРО

Мисля, че това е една сполучлива форма за получаване и затвърждаване на знания, особено поднесена така точно и с усет за детайла, по уникалния за инж. Илиева начин. Поздрави на целия екип и до нови срещи!

Калина Стойкова – Управител „АСПЕКТИ-К“ ЕООД

Занимавам се с тази дейност по съвместителство и времето за следене на измененията все не ми достига. Възможността да прочетеш изчерпателната и актуализирана информация в удобно време е много удачна.

Дока Величкова

Чудесна комуникация, съвременен и модерен модел на провеждане на курса, професионално подготвени учебни материали, отлични възможности и условия за постигане на добър резултат.

Мариета Стефанова