Първоначално обучение на КУТ

Дистанционно първоначално обучение на КУТ и ГУТ

Съгласно изискванията на Наредба №4/1998 г.

Съдържа 10-те задължителни теми за първоначално обучение

Покажи темите

48 лв с ДДС

ЗАЯВИ ОБУЧЕНИЕ
или
Виж повече

Ежегодно обучение по ЗБУТ

Дистанционно ежегодно обучение по ЗБУТ

Ръководители, органи по БЗР, провеждащи инструктажи, членове на КУТ/ГУТ

Съгласно чл.6, ал. 1, т. 1 и 2 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Покажи темите

36 лв с ДДС

ЗАЯВИ ОБУЧЕНИЕ
или
Виж повече

Дистанционно обучение за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Съхранение на опасни химични вещества и смеси

Отговорни лица и лица, които имат право на достъп

Съгласно чл.4, т. 10 на Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВС

Покажи темите

36 лв с ДДС

ЗАЯВИ ОБУЧЕНИЕ
или
Виж повече

Мисля, че това е една сполучлива форма за получаване и затвърждаване на знания, особено поднесена така точно и с усет за детайла, по уникалния за инж. Илиева начин. Поздрави на целия екип и до нови срещи!

Калина Стойкова – Управител „АСПЕКТИ-К“ ЕООД

Занимавам се с тази дейност по съвместителство и времето за следене на измененията все не ми достига. Възможността да прочетеш изчерпателната и актуализирана информация в удобно време е много удачна.

Дока Величкова

Чудесна комуникация, съвременен и модерен модел на провеждане на курса, професионално подготвени учебни материали, отлични възможности и условия за постигане на добър резултат.

Мариета Стефанова, Административен управител „Захарни изделия – Варна“ ЕООД