БЕЗОПАСНА РАБОТА С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Онлайн обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

На завършилите онлайн обучението по ЗБУТ се издава Удостоверение за преминато обучение за запознаване с опасностите при работа с химични агенти и съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи.

Ако удостоверението ви трябва спешно:

Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ПРОГРАМА

  1. Законодателство, задължения на работодателя и работещите.
  2. Опасности при работа с химични агенти - класификация, информационен лист.
  3. Как химичните агенти попадат в тялото.
  4. Мерки за защита, правила за безопасна работа, първа помощ.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

Нормативно основание:
Наредба № 13/2003 г.

Цена
30 лв. (с ДДС)

Достъп
30 дни

Предназначено за:
Лица, които извършват дейност, при която се използват или могат да се използват химични агенти.

Удостоверение
Изпраща се по куриер за наша сметка

Отстъпки
Да, за по-голям брой участници.
Попитайте ни.