10 сайта с безплатни онлайн курсове по ЗБУТ

Ако искате да се обучавате допълнително и знаете английски - за вас интернет предлага множество онлайн обучения по ЗБУТ.

OHSAcademy - Голямо количество онлайн курсове по ЗБУТ на различни теми - основният начин на запознаване с материала е изчитане по раздели, като има някои препратки към видеа

E-Learning пакет "Подхлъзване и спъване" на Health and Safety Executive.

Opensourcesafety - над 130 безплатни онлайн курса по безопасност и здраве при работа.

Виртуален хотел - открийте опасностите и преценете необходимите мерки в различните звена на хотела

Виртуален супермаркет - открийте опасностите и преценете необходимите мерки в различните звена на хотела

Виртуален офис - открийте опасностите и преценете необходимите мерки в офиса.

Oregon OSHA Online learning - в сайта има около 20 курса по ЗБУТ, при успешното завършване на които чрез тест можете да получите и удостоверение. Изисква регистрация.

Hospital eLearning - онлайн обучения по ЗБУТ за контрол на инфекциите, лични предпазни средства.

Free Training Power - освен стотиците платени курсове има и 14 безплатни. Изисква регистрация.

Energy Institute’s (EI’s) Human factors awareness web-based training course. - интересен курс за разбиране на "човешките фактори" - човешки грешки, умора, култура на безопасност и др.


Ако сте длъжностно лице по ЗБУТ и Ви трябва документ за преминато обучение по ЗБУТ, съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., то вижте нашите онлайн обучения: