РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Онлайн обучението е подготвено във връзка с изискванията на чл. 6 на Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести като запознава участниците с правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на различните видове тежести, и информация за рисковете, на които са изложени.

На завършилите онлайн обучението по ЗБУТ се издава Удостоверение за преминато обучение по Наредба № 16 от 31.05.1999 г.

Ако удостоверението ви трябва спешно:

Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ПРОГРАМА

  1. Какво е ръчна работа с тежести. Нормативна база.
  2. Как работи гърба. Рискови фактори за увреждане.
  3. Правилна техника за ръчна работа с тежести.
  4. Заместване на ръчната работа с тежести с технически приспособления.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

Нормативно основание:
Наредба №16/1999 г.

Цена
30 лв. (с ДДС)

Достъп
30 дни

Предназначено за:
Всеки, който изпълнява задачи, свързани с ръчна работа с тежести

Удостоверение
Изпраща се по куриер за наша сметка

Отстъпки
Да, за по-голям брой участници.
Попитайте ни.