Добре дошли в нашия интерактивен онлайн модул.

В него ще можете да проверите своите знания за опасни вещества и ще си припомните какво означават пиктограмите за опасност.

Онлайн обучение за длъжностни лица и провеждащи инструктажи

Обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
ОФЕРТА ЗА ГРУПИ 5+

Вижте нашето специално предложение за групи от 5+ участника.

  • ръководители
  • длъжностни лица
  • провеждащи инструктажи
  • членове на КУТ/ГУТ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Онлайн обучение за безопасна работа с опасни вещества

Работа с опасни
вещества

Съгласно изискванията на Наредба №13/2003 г. и Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Актуализирано с последните изменения в нормативните актове от 2021 г.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Онлайн обучение по първа помощ

Първа
помощ

Обучението е подготвено в съответствие с най-съвременните правила за поведение и реакция за оказване на първа помощ. То е подходящо за затвърждаване и/или припомняне на придобити в практическо обучение знания за оказване на първа помощ.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Интерактивно онлайн обучение за ръчна работа с тежести

Ръчна работа
с тежести

Това онлайн обучение e предназначено за работещи, които извършват ръчна работа с тежести, съгласно изискванията на чл. 6 от Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести. Норми, рискове, правила, упражнения.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Интерактивно онлайн обучение за прикачвачи и кранисти

Обучения за съоръжения с повишена опасност

  • Повдигателни съоръжения – прикачвачи и кранисти
  • Повдигателни съоръжения – отговорни лица
  • Съоръжения под налягане
  • Съоръжения  – природен газ
  • Всички обучения са с тест за проверка на знанията.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ДЕМО – СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС