Видео „Информирани и здрави“

В рамките на проекта BG051PO001-5.3.01 „Информирани и здрави” през 2013-а година бяха създадени поредица от информационни видеоклипове в четири направления:

- рискови фактори, свързани с тютюнопушене;
- рискови фактори, свързани със значителната консумация на готварска сол;
- производствен, битов и транспортен травматизъм.
- превенцията на употребата на психотропни вещества.

Тук може да видите пълните версии на клиповете:

Намаляване на трудовите злополуки - "Пази се!"

Намаляване на трудовите злополуки - "Сложи си каската!"

Намаляване на трудовите злополуки - "Кога ще се върнеш от работа?"

Вашият коментар